SCOALA INCLUZIVA

Proiect de mobilitati de formare Erasmus+

Este uşor a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci

TU REPREZINŢI VIITORUL !

SCOALA INCLUZIVA

Prezentare proiect de mobilitati de formare prin programul Erasmus+

Scoala Gimnaziala “Ion Creanga” Tg. Neamt este o institutie care promoveaza si incurajeaza calitatea educatiei, punand valoare pe elevi si performanta. In prezent, scoala are 337 de elevi si 24 de cadre didactice, din care 4 auxiliare. Nevoile de la care a plecat implementarea acestui proiect sunt:

- diversitatea abilitatilor cadrelor didactice este insuficienta pentru a satisface solicitarile parintilor si copiilor

- oferta curriculara CDS nu poate satisface nevoile tuturor elevilor

- exista un numar semnificativ de copii care nu frecventeaza cu regularitate scoala

- lipsa canalelor de comunicatie eficiente si rapide pentru a comunica cu comunitatea romilor

- conservatorismul si rezistenta la schimbare a cadrelor didactice

- calitatea actului educational nu poate satisface toti beneficiarii

- activitatile organizate impreuna cu parintii sunt reduse din punct de vedere numeric.

Obiectivele propuse sunt:

Obiectivul 1 Scaderea fenomenului de abandon scolar cu cel putin 10% in anul scolar 2021-2022, fata de anul scolar precedent

Obiectivul 2 Scaderea nr de cazuri de bullying cu min 15% si integrarea elevilor de etnie rroma in activitati educationale inclusive, prin echiparea cadrelor didactice cu competente imbunatatite, in anul scolar 2021-2022

Obiectivul 3 Cresterea calitatii educatiei in anul scolar 2021-2022 prin implementarea a min 3 programe educationale inovative

Obiectivul 4 Dezvoltarea cooperarii si internationalizarii, prin implementarea a 2 cooperari europene, in anul 2 de proiect

Institutia noastra necesita imbunatatiri si dezvoltare, atat pe plan institutional, cat si pe plan profesional.

Tintele strategice stabilite constau in:

- incurajarea si implementarea mediului educational incluziv

- cresterea calitatii educatiei

- prevenirea abandonului scolar sis a fenomenului de bullying

- integrarea copiilor de etnie rroma din cartierul Humulesti in cadrul scolii noastre

- dezvoltarea cadrelor didactice pe plan personal si profesional

- dezvoltarea cooperarii si intenationalizarii.

Institutia are nevoie de implementarea si dezvoltarea institutionalizarii, acest lucru aducand beneficii positive beneficiarilor procesului educational.

Vor fi selectate 7 cadre didactice care vor participa la urmatoarele cursuri de formare:

- Inclusive Education, Praga, Republica Ceha – 3 cadre didactice, 5 zile de curs

- Helping Teachers and Parents Manage School Bullying, Malta 2 cadre didactice, 5 zile de curs

- European Project Manager – Building European Identity at Educational and Training Organisations, Atena Grecia – 2 cadre didactice, 5 zile de curs.

Procesul de selectie va fi unul transparent, in care conflictul de interese va fi inlaturat si va fi respectata egalitatea de sanse. Criteriile de delimitare vor consta in testarea cunostintelor de limba englaza si a dosarelor de candidatura realizate de catre candidati.

Inainte de plecarea in mobilitate, participantii vor beneficia de pregatire la nivel cultural, lingvistic si pedagogic.

Ca si rezultate obtinute in urma implementarii proiectului, ne asteptam la un impact pozitiv asupra institutiei, beneficiarilor procesului educational, parintilor si al comunitatii. Nivelul de constientizare si de viziune al partilor implicate va fi semnificativ imbunatatit, fapt care va duce la ameliorari si schimbari pozitive. Diseminarea proiectului si a rezultatelor sale va fi facuta concret si detaliat, pentru a asigura o buna vizibilitate a acestuia si a mari impactul asupra grupului-tinta.Prezentarea proiectului Erasmus+ Scoala incluziva

2020-1-RO01-KA101-079497

SCOALA INCLUZIVA

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Scoala Gimnaziala “Ion Creanga” Tg. Neamt 

Strada Mihail Sadoveanu 20, Târgu Neamț , Neamt, 615200 
[email protected]
Telefon: +4 0233 791 709

© Designed by Malgrande Solutions Solutii în educație
2020